İnternetten Gıda Takviyesi Almak Güvenilir Mi ?

İnternetten Gıda Takviyesi Almak Güvenilir mi?

Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2002/46/EC sayılı Gıda Takviyeleri Direktifi’ne göre gıda takviyeleri, normal beslenmeye ilave olarak tek başına veya karışımlar şeklinde kullanılan ve besin ve fizyolojik etkilere sahip konsantre besin kaynakları olarak tanımlanmaktadır.

İnternetten Gıda Takviyesi Almak Güvenilir mi?

Bu gıda katkı maddeleri, doz formunda, yani kapsüller, pastiller, tabletler, haplar ve diğer benzer şekillerde olabileceği gibi, toz poşetleri, sıvı ampulleri, damla şişeleri ve küçük birim miktarlarda alınacak şekilde tasarlanmış farklı formlarda olabilmektedir.

Ülkemizde de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, insanların sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında yasal düzenlemelere uyum sağlanmasını ve çevrenin korunmasını esas almaktadır. Bu çerçevede gıda katkı maddelerinin bir listesini içermekte ve gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma kaynaklarında kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşullarını ve etiketleme koşullarını açıklamaktadır.

Kaliteli Gıda Takviyesi

Bu esaslar doğrultusunda gıda katkı maddeleri, bileşim, üretim ve kontrol açısından, ürün konseptinden kalite kontrol çalışmalarına kadar, paketlemeden dağıtım ve depolama çalışmalarına kadar ilgili gıda yasal düzenlemelere tüm yönleri ile uygun olmak zorundadır. Üretici firmalar, üretim süreçlerindeki gelişmeleri ve en iyi uygulamaları dikkate alarak kaliteli üretim yapmak durumundadır.

Kaliteli Gıda Takviyesi

Günümüzde insanlar, normal beslenmelerinde bir eksiklik olduğunu düşündüğü şeyleri telafi etmek ya da kendilerini güçsüz hissettikleri zaman veya kışın soğuk algınlığına yardımcı olmak amacı ile çeşitli gıda takviyeleri kullanmaktadır. Bunlar gerçekten bir kısım kişilerde beklenen faydayı sağlamaktadır. Gıda takviyeleri neticede beslenme takviyesi olarak alınan konsantre besin kaynaklarıdır.

Kaliteli Gıda Takviyesi

Bunlar arasında kalp sağlığı için yararlı görülen balık yağları, anemiyi önlemeye yardımcı olan demir mineralleri ve bütün vitaminler bulunmaktadır. Bu katkı maddeleri çoğu gıdada bulunandan daha fazla besin içermektedir. Burada en önemli konu, satın alınan ürünün güvenli olup olmadığından emin olabilmektir. Bugünün dünyasında birçok nesne gibi gıda takviyesi de internet üzerinden alınabilmektedir. Gıda takviyelerinin güvenli olduğunun başlıca ifadesi, etiket bilgileridir.

İnternetten Gıda Takviyeleri Almak Gerçekten Güvenli midir ?

Gıda takviyelerinde sadece belli besinler kullanılabilir ve bunlar sadece sağlık riski taşımayan miktarlarda olabilir. Etiketi üzerinde bu değerlerin mutlaka yer alması ve ürün satın alınırken kontrol edilmesi gerekmektedir.

İnternetten gıda takviyesi almak güvenilirdir, yeter ki üretici firma güvenilir olsun, yasal düzenleme esaslarına ve uluslararası standartlara uygun üretim yapsın ve etiket üzerindeki değerler doğruyu yansıtmış olsun.

Ürün etiketinde, içeriğin ne olduğu, ürünün ne miktarda ve ne sıklıkta alınması gerektiği, ürün içeriğindeki her bir besin maddesinin bir yetişkin için önerilen günlük kullanım miktarı ve ürünün sağlıklı ve dengeli bir diyetin yerini alması için tasarlanmadığına dair bir ifade yer almak zorundadır.

X